Dokumentasjon

Nedenfor finner du dokumentasjon om våre produkter.

RobinAir

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

RobinAir med pumpe er testet og tilfredsstiller kravene i henhold til NEK-EN 60601-1- 2: 2007 + cor(Mars2010) Elektromedisinsk utstyr – Del I-2 Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og nødvendig ytelse, Elektromagnetisk kompatibilitet – krav og prøvinger.

Elektrisk sikkerhet

RobinAir med pumpe er testet og tilfredsstiller kravene i henhold til NEK-EN 60601-1:2006 Elektromedisinsk utstyr – Del I Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og nødvendig ytelse.

Antennelighet

RobinAir er prøvet og tilfredsstille kravene i henhold til NS-EN 597-1:2015 eller 1994 ”Møbler –vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner – Del 1: Antennelighetskilde: Ulmende sigarett og NS-EN 597-2:2015 eller 1994 ”Møbler -Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner – Del 2: Antennelighetskilde – Tilsvarende fyrstikkflamme/Furniture.

PressureGuard APM2

Case studie

Her kan du finne en casestudie som har blitt gjort av PressureGuard APM2.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

PressureGuard APM2 med pumpe er testet og tilfredsstiller kravene i henhold til NEK-EN 60601-1- 2: 2007 + cor(Mars2010) Elektromedisinsk utstyr – Del I-2 Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og nødvendig ytelse, Elektromagnetisk kompatibilitet – krav og prøvinger.

Elektrisk sikkerhet

PressureGuard APM2 med pumpe er testet og tilfredsstiller kravene i henhold til NEK-EN 60601-1:2006 Elektromedisinsk utstyr – Del I Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og nødvendig ytelse.

Antennelighet

PressureGuard APM2 er prøvet og tilfredsstille kravene i henhold til NS-EN 597-1:2015 eller 1994 ”Møbler –vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner – Del 1: Antennelighetskilde: Ulmende sigarett og NS-EN 597-2:2015 eller 1994 ”Møbler -Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner – Del 2: Antennelighetskilde – Tilsvarende fyrstikkflamme/Furniture.

ToppAir

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

ToppAir med pumpe er testet og tilfredsstiller kravene i henhold til NEK-EN 60601-1- 2: 2007 + cor(Mars2010) Elektromedisinsk utstyr – Del I-2 Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og nødvendig ytelse, Elektromagnetisk kompatibilitet – krav og prøvinger.

Elektrisk sikkerhet

ToppAir med pumpe er testet og tilfredsstiller kravene i henhold til NEK-EN 60601-1:2006 Elektromedisinsk utstyr – Del I Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og nødvendig ytelse.

Antennelighet

ToppAir er prøvet og tilfredsstille kravene i henhold til NS-EN 597-1:2015 eller 1994 ”Møbler –vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner – Del 1: Antennelighetskilde: Ulmende sigarett og NS-EN 597-2:2015 eller 1994 ”Møbler -Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner – Del 2: Antennelighetskilde – Tilsvarende fyrstikkflamme/Furniture.

Sofies AS

Akkrediterte prøvingslaboratorier

Alle tester er utført ved prøvingslaboratorium som er akkreditert for de gjeldende standarder.

Medlemsbevis Grønt Punkt

Sofies AS deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje. Medlemsbevis.

Renas el-retur

Som medlem av Renas tar vi i Sofies AS vårt samfunnsansvar på alvor, noe som sikrer forsvarlig og miljøvennlig retur av elektronisk utstyr.

Generell produktstandard

Madrassene våre tilfredsstiller alle krav i NS-EN 12182:2012 «Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede – Generelle krav og prøvingsmetoder.

Samsvarserklæring

Alle våre madrasser er samsvarsvurdert og CE-merket i henhold til: 93/42/EØF – Direktiv om medisinsk utstyr eller FOR 2005- 12 – 15 nr. 1690 – Forskrift om medisinsk utstyr.

Objektive studier

Studiene under er på Select Comfort madrassen. Den gang studiene ble utført var navnet vårt Select Comfort.

Select Comfort madrassen har deltatt i en rekke søvnstudier utført av forskningsinstitusjoner som er ansett å ligge lengst fremme på søvnforskning i USA. Studiene underbygger de meget gode trykkavlastende egenskapene i madrassen og økt søvnkvalitet hos pasienten. Under ser du et sammendrag av studiene.

Ryggsmerter

Studiet var utført av Sister Kennedy Institute at Abbott Northwestern Hospital and Physical Therapy at the March Health Center sammen med Sleep Fitness Center. De 60 deltagerne led av mindre ryggsmerter og sov på en fjærmadrass som var mindre enn 5 år gammel. Deltagerne sov 28 netter på en Select Comfort madrass, og deretter 14 netter på sin egen fjærmadrass. Select Comfort madrassen kom best ut, og resultatene var følgende:

  • 93% rapporterte mindre ryggsmerter
  • 90 % rapporterte mindre kroppssmerter
  • 89% rapporterte bedre søvnkvalitet
  • 82% rapporterte økt fysisk funksjon
  • 77% rapporterte redusert soving i løpet av dagtid
  • 62% rapporterte økt helse generelt
  • 58% rapportere økt sosial omgang

Muskelavslapping og støtte av ryggsøylen

En studie av 45 personer utført av Quebec Kiropraktisk Association i Canada testes hvilken av fem ulike typer madrasser som ga best muskel avslapping og best støtte til ryggsøylen. De ulike typene madrasser var:

– Fjærmadrass
– Vannmadrass
– Futon
– Skumplast
– Select Comfort madrassen

Studien konkluderte med at Select Comfort madrassen var den beste av alle de testede madrasstypene i forhold til å redusere spenninger i musklene.

Vann

Luft

Fjær

Trykk mot kroppen

En studie ved Purdue University i England sammenlignet følgende madrasser:

– Skumplast
– Skumplast (eggeform)
– Fjærmadrass
– Skummadrass med bevegelige lameller
– Skummadrass med lameller
– Plast Web/Skum
– Luftmadrass med luftgjennomgang
– Select Comfort madrassen

Studien konkluderte med at: “Av åtte forskjellige madrasser som ble testet ga de to madrasstypene basert på luft minst trykk mot kroppen. Select Comfort var best i lavest maksimums trykk”.

Sovnet fortere og dypere

En studie gjort ved Stanford University USA sammenlignet Select Comfort madrassen med en springfjærmadrass, og konklusjonen ble:

Den individuelle søvnkvaliteten på Select Comfort madrassen er bedre enn på en konvensjonell springfjærmadrass og at den subjektive tilbakemeldingen på søvnkvaliteten blir bekreftet av objektive søvnparametere, hvilket inkluderer færre lette søvnstadier og en økt mengde REM søvn. Deltagerne sovnet også fortere inn på Select Comfort madrassen.

Trykktest

Studiet sammenlignet trykket på tre forskjellige, men likt priset madrasser. Madrassene som var med i testen.

– Select Comfort

– Viskoelastisk skum

– Fjærmadrass

Alle madrassene ble dekket til slik at deltakerne ikke kunne se merket eller formen på madrassen. De hadde 66 deltagere hvor halvparten var kvinner og halvparten menn. De var fra 21 år og oppover. Deltagerne hadde signifikant forskjellig kroppsvekt og fasong.

Select Comfort madrassen kom best ut i test sammenlignet med begge de andre madrasstypene. De kom fram til følgende statistiske tall når de sammenlignet Select Comfort madrassen med viskoelastisk skum:

94% hadde signifikant mindre gjennomsnittelig trykk når de lå på siden.

86% hadde signifikant mindre gjennomsnittelig trykk når de lå på ryggen.

Foruten det faktum at luft er et meget godt trykkavalstende medium så er det justeringsmulighetene som bidrar til at madrassen gir god trykkavlasting uansett kroppsfasong og vekt.

Kvalitetstest / Madrassens varighet

Rulletesten ruller en tung og kantete rulle fram og tilbake. Select Comfort madrassen bestod etter å ha ha rullet rullen 250 000 ganger fram og tilbake, som er dobbelt så mange ganger enn vanlig industri standard.

En stålplate blir støtet ned i madrassen på madrassens soveflate gjentatte ganger. Select Comfort madrassen bestod etter 200 000 slag som er dobbelt så mange ganger enn vanlig industri standard.