Dual Plus dynamisk madrass

Dual Plus er designet for forebygging og behandling av trykksår. 

Sofies
Dynamisk Low Air Loss system for behandling av trykksår opp til og med grad 4.
5 komfortinnstillinger for optimal pasientkomfort.
Meget støysvakt system (30dB) for økt søvnkvalitet.

Madrassen har celler med «low air loss» som sikrer ekstra god ventilasjon. Madrassen veksler kontinuerlig trykk i cellene som gir en god trykkavlastende effekt. Madrassen kan brukes til alle risikogrupper og på sår opp til og med grad 4. Dual Plus har statiske celler for hodet.

Komfortinnstilling
Med et enkelt tastetrykk på panelet kan man justere trykket på madrassen. Pumpen har 5 komfortinnstillinger for å tilpasse madrassen til enhver bruker.

Støy
Støynivå er en viktig faktor for bruker. Dual Plus har en meget stillegående pumpe som avgir ca. 30dB lydnivå.

Intuitivt system
Madrassen stiller seg automatisk inn til bruker, men gir også mulighet for individuell tilpasning. Dette vil si at fra første stund går madrassen i en dynamisk modus tilpasset brukeren. Dersom man alikevel ønsker å tilpasse madrassen kan dette enkelt la seg gjøre. Man kan også justere syklustiden mellom 5, 10 eller 15 minutter. Man kan veksle mellom dynamisk og statisk modus ved for eksempel bruk i sittestilling.

Intelligent Pressure Sensing (IPS) Technology
Automatiske sensorer responderer til pasientbevegelse ved å automatisk justere madrassens interne trykk. Den justeres etter pasientens behov.

Sikkerhet
Dual Plus har i tillegg en statisk Autofirm funksjon som automatisk går tilbake til dynamisk modus etter 30 minutter. Dette gjør madrassen spesielt godt egnet i for eksempel forflytningssituasjoner. Madrassen har også en egen sittemodus så man kan sikkert benytte madrassen i sittestilling uten at bruker sitter gjennom madrassen. Det er i tillegg en CPR (HLR) funksjon på madrassen, som gjør at den fort og enkelt tømmes for luft dersom det er behov for Hjerte- og Lungeredning.

Målgruppe
Dual Plus kan brukes på brukere i alle risikogrupper og behandler trykksår opp til og med grad 4.

Praktisk transportmodus
Madrassen kan enkelt rulles sammen til en bag med egne bærehåndtak.

Brukervekt
Maks. brukervekt på Dual Plus er 200 kg.

Størrelse
200 x 90 x 23 cm

Last ned brosjyre
Sofies

Entrix dynamisk overmadrass

Entrix er en alternerende overmadrass som er designet for brukere med lav til medium risiko for sår, samt behandling av sår opp til sårgrad 2.

Sofies
Dynamisk Low Air Loss system for behandling av trykksår opp til og med grad 2.
Statisk og dynamisk modus for ulike pasientbehov.
Integrert intern trykkmonitorering som sikrer optimalt trykk og trykkavlastning.

Forebygging av trykksår

Madrassen inkluderer alle de essensielle egenskapene som trengs for å sikre optimal behandling og egner seg veldig godt til hjemmebruk eller bruk på sykehjem.

Moduser og innstillinger
Man kan veksle mellom Dynamisk og Statisk modus for å bedre kunne tilpasse seg ulike pasientbehov. Man stiller inn etter brukers vekt, som sikrer optimal trykkavlastning og pasientkomfort.

Integrert intern trykkmonitorering
Entrix har en integrert elektronisk trykksensor som overvåker madrassens interne lufttrykk til enhver tid, som sikrer et optimalt trykk og trykkavlastning. Madrassen har i tillegg alarmfunksjon for lavt trykk, som sier ifra dersom lufttrykket i madrassen reduseres vesentlig eller ved strømbrudd. I så fall vil det både lyde en alarm, samt lyse på displayet. Det er også en mute-funksjon på alarmen.

Madrassen
Entrix har 16 stk. 13 cm høye mikroventilerte (low air loss) luftceller som gir god luftsirkulasjon og optimale fukt- og temperaturnivåer. Madrassen har i tillegg en CPR (HLR) funksjon på madrassen, som gjør at den fort og enkelt tømmes for luft dersom det er behov for Hjert- og Lungeredning. Entrix har også en enkel «Quick Release» kobling som forenkler pasienttransport.

Brukervekt
Maks. brukervekt på Entrix er 150 kg.

Last ned brosjyre